LALAN BELE (Folk Song Text)

Oi..lalan bele’….
oi lalan bele’…
lalan bele’

Oi..lalan bele’….
oi lalan bele’…
lalan bele’

Kema’ boloa’ si depeak-depeak nang au
Kema’ dawen si lipet duwei… lipet duwei
Kunyeu de poloa’ etun temegea’ nang au
Bele’ asen ite beduwei..ite beduwei…

Oi..lalan belek….
oi lalan belek…
lalan belek

Oi..lalan belek….
oi lalan belek…
lalan belek

Amen kunamen repiye e pet nang au..
Coa ku mlapen eboa’ kedulo..eboa’ ke dulo
Amen kun amen idup yo peset nang au
Co ku e lak tu un mai dennyo…tu un mai dennyo

Oi..lalan belek….
oi lalan belek…
lalan belek

Oi..lalan belek….
oi lalan belek…
lalan belek

Amen ade seludang pinang nang au
Jano guno ku upea’ igei…ku upea’ igei
Amen ade bayang betunang nang au
Jano guno memedea’ igei..memedea’ igei….

Oi..lalan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: